Sushiravintola Espoon Tapiolassa

Ravin­to­lam­me sijait­see Ainoan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ja toi­nen sijait­see Wan­han Tapio­lan sydämessä.


Meil­tä aidot käsin­teh­dyt SUSHIT.

Sushiravintola Espoon Tapiolassa

Ravin­to­lam­me sijait­see Ainoan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ja toi­nen sijait­see Wan­han Tapio­lan sydämessä.


Meil­tä aidot käsin­teh­dyt SUSHIT.

Val­mis­tam­me ennak­ko­ti­lauk­ses­ta her­kul­li­set sus­hi-ate­riat isom­mal­le­kin porukalle.

Juh­liin tai eri­kois­ti­lai­suuk­siin saa­ta­vil­la on myös kuviol­lis­ta sus­hia mm. ruusu­ja, nimiä yms.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja menuum­me tar­kem­min koti­si­vuil­lam­me, tai tule käy­mään ja naut­ti­maan tunnelmastamme!

Aukioloajat

AINOA

MA-TO 10.3-21.
PE 10.3-22.
LA 12-22.
SU 12-21.

TAKE AWAY TILAU­KET ja Pöytävaraukset

Puh. 0447292985

TAPIOLA

MA 11-21.
TI-PE 11-21.
LA 12-21.
SU 12-19.30
TAKE AWAY TILAU­KET ja Pöytävaraukset

Puh. 0447292984

POIK­KEUS­AU­KIO­LOA­JAT

TAPIO­LA:

30.4. Vap­pu­aat­to 11-21.
1.5. Vap­pu­päi­vä 11.30-20.30
21.5. Hela­tors­tai 11.3-19.30 
19.6-21.6. SULET­TU
31.10. Pyhäin­päi­vä 12-19.30

 

AINOA:

30.4. Vap­pu­aat­to 11-21.
1.5. Vap­pu­päi­vä 11.30-20.30
21.5. Hela­tors­tai 11.3-19.30 
19.6-21.6. SULET­TU
31.10. Pyhäin­päi­vä 12-19.30

Sus­hi on yksi ter­veel­li­sim­mis­tä ja ravit­se­vim­mis­ta ruo­ka­la­jeis­ta maailmalla.

Sus­hi on hyvää, rai­kas­ta, ter­veel­lis­tä ja nopeas­ti val­mis­tu­vaa ruo­kaa. Mie­dot kalan ja mui­den raa­ka-ainei­den maut eivät pei­ty peri­län­si­mai­seen tapaan voi­mak­kai­den kas­tik­kei­den alle vaan tule­vat rii­sin tue­mi­na muka­vas­ti esil­le oma­na itsenään.

Useim­mat kalat ja mere­ne­lä­vät ovat erin­omai­sia vita­mii­ni B12 läh­tei­tä, joka on tär­keä solu­jen raken­nusai­ne. Ravut ja mus­te­ka­la ovat hyviä ome­ga-3 ras­va­hap­po­jen lähteitä.

Nori-leväs­sä on pal­jon vita­mii­ne­ja ja mine­raa­le­ja. Inki­vää­ri aut­taa ruu­an­su­la­tuk­ses­sa ja aut­taa ehkäi­se­mään fluns­saa. Wasa­bis­sa on pal­jon C-vitamiinia.

0,00 

Ostoskori on tyhjä.